Σύμφωνα με την βασική αρχή της κβαντικής φυσικής, κάθε μορφής υλικό σώμα είναι συμπυκνωμένη μορφή ενέργειας που μετριέται με συχνότητες.

Τι είναι η βιοενεργειακή αξιολόγηση και θεραπεία;

Το κάθε όργανο, ο κάθε ιστός και το κάθε κύτταρο του ανθρώπινου οργανισμού έχει τη δική του υγιή συχνότητα φυσιολογικής λειτουργίας, την καλούμενη ως «ιδιοσυχνότητα». Όταν μια συχνότητα συμπίπτει με μια άλλη συχνότητα, τότε έχουμε το φαινόμενο του συντονισμού. Όταν μιλάμε για κάτι ζωντανό το ονομάζουμε βιο-συντονισμό. Σε περιπτώσεις που μια φυσιολογική ιδιοσυχνότητα νοσήσει τότε αυτή μεταβάλλεται.

Με την μέθοδο μέτρησης και σύγκρισης των βιο-συχνοτήτων και με ακρίβεια που ξεπερνάει το 90%, μπορούμε να ελέγξουμε τα επίπεδα λειτουργίας όλων των συστημάτων του οργανισμού και να διαγνώσουμε κάθε παθολογική κατάσταση, και το κυριότερο, την αιτία που προκαλεί το πρόβλημα.

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα που μας παρέχει η βιο-ενεργειακή αξιολόγηση είναι αυτό της πρόληψης, και ακολούθως της θεραπείας. Η υψηλή ακρίβεια διάγνωσης μπορεί να συλλάβει και την παραμικρή διαταραχή, που μπορεί να συμβεί ή έχει ξεκινήσει να συμβαίνει. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε έγκαιρα να προλάβουμε δυσμενείς μελλοντικές καταστάσεις, πριν ακόμη προχωρήσει η παθολογία και εκδηλωθεί κάποιο σύμπτωμα.

Επομένως η βιο-ενεργειακή αξιολόγηση και θεραπεία δρά σε δύο φάσεις:

1. Προσδιορισμός και εξάλειψη του αίτιου.


2. Eπαναφορά των πληγέντων οργάνων και συστημάτων του οργανισμού σε φυσιολογικό επίπεδο.

Η βιο-ενεργειακή αξιολόγηση είναι το ίδιο με τον «βιοσυντονισμό»;

Ναί. Τα συστήματα βιοσυντονισμού λειτουργούν σύμφωνα με την ίδια αρχή, αν και πολλά από αυτά είναι πολύ πιο περιορισμένα στην εφαρμογή τους σε σύγκριση με το σύστημα QEST4 που χρησιμοποιούμε στο κέντρο μας. Ο «συντονισμός» και η «συχνότητα» χρησιμοποιούνται συχνά εναλλακτικά. Εμείς προτιμούμε τον όρο «πληροφοριακές υπογραφές», καθώς στην πραγματικότητα το καταγεγραμμένο και κωδικοποιημένο σήμα μπορεί να αλληλεπιδράσει με τη συνείδηση ​​με πιο περίπλοκο τρόπο από μια μεμονωμένη συχνότητα ή απλή κυματομορφή.

Είναι αναγνωρισμένη η συγκεκριμένη μέθοδος;

Η μέθοδος της βιοενεργειακής αξιολόγησης και θεραπείας είναι ευρέως διαδεδομένη και αναγνωρισμένη εδώ και δεκαετίες σε πολλές χώρες. Διδάσκεται σε ιατρικές σχολές, πανεπιστήμια και εφαρμόζεται σε κρατικά νοσοκομεία και είναι αναγνωρισμένη από το Ελληνικό Υπουργείο Υγείας ως εναλλακτική ιατρική μέθοδος, όπως ο βελονισμός και η ομοιοπαθητική ιατρική.